Järntorgets Psykoterapimottagning
- Mot psykisk hälsa
Tid inom en vecka, även kvällar och helger!
072 981 21 66 072 981 21 66

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Fokus i behandlingen bygger mer på här och nu än det som varit. I KBT tar vi reda på vilka tankeprocesser som styr ditt beteendemönster och som vidmakthåller olika besvär. Tillsammans bryter vi negativa cirklar och skapar nya hälsosamma tankesätt och metoder i ditt liv. Läs mer

Psykodynamisk terapi (PDT)

I PDT kartläggs tidigare erfarenheter som har betydelse för individens sätt att förstå, handla och reagera här och nu. Olösta konflikter ligger till grund för de besvär man får och terapin innebär att de bakomliggande konflikterna löses upp och besvären försvinner. Läs mer

Parterapi/Familjerådgivning

Det kan finnas många orsaker till att söka hjälp i sitt förhållande. Omställningen att få sitt första barn, hantering av ekonomi, otillfredsställda behov, svartsjuka, missförstånd och svårigheter att kommunicera. Listan kan göras lång. Parterapin är influerad av imagoterapi. Fokus är att skapa kontakt, trygghet och förtroende i relationen genom spegling, validering och empati. Läs mer

Vi kan hjälpa dig med följande besvär

 • LÅG SJÄLVKÄNSLA
  • svårt att vara ensam, duger inte, överdrivet behov av att vara omtyckt
 • LIVSKRISER
  • bilda par och familj, ålderskriser, utbildning och arbete, sjukdom
 • RELATIONSPROBLEM
  • konflikter, samarbetssvårigheter, tillitsproblem, kontroll och svartsjuka
 • TVÅNGSSYNDROM
  • ihållande tvångstankar som ger ångest och/eller tvångshandlingar för att minimera ångest

Våra ledstjärnor

Engagemang

Med stort intresse för dig som person och med empati vill mottagningen göra sitt yttersta för att hjälpa dig. Relationen vi skapar tillsammans ska bygga på tillit, respekt och förtroende. Det är viktigt att du känner dig förstådd, sedd och bekräftad samt att vi aktivt arbetar för att nå ett resultat som gör positiv skillnad för dig.

Kompetens

Mottagningens breda och djupa kompetens består av lång livs- och yrkeserfarenhet. Behandlingen bedrivs av legitimerade psykoterapeuter eller psykologer. Vi utvecklas ständigt utifrån nya forskningsrön och metoder.

Flexibilitet

Mottagningen erbjuder variationsrik, personanpassad och situationsanpassad behandling. Hur lång en behandling är och hur ofta vi träffas varierar mellan olika individers förutsättningar, besvär och mål.

Katarina Landers

Katarina Landers är verksamhetschef på mottagningen. Hon är leg psykoterapeut sedan 1998, har grundutbildning som socionom (1991) och har lång yrkeserfarenhet av samtal och psykoterapi. Katarina har arbetat inom socialpsykiatrin, BUP och med ungdomar och deras familjer.

Katarina har erfarenhet av och arbetar med både individer, par och familjer.  Det som kännetecknar Katarina är hennes engagemang, empati, kunskap och lösningsfokuserade arbetssätt som får rätt saker att hända i människors liv.

Som legitimerad psykolog eller psykoterapeut har man godkänts av Socialstyrelsen för att bedriva psykoterapi och står därmed under Socialstyrelsens tillsyn. Legitimationen garanterar tystnadsplikt, kunskap och kompetens för ett seriöst utövande av yrket.

Läs mer om Katarina Landers

Järntorgets Psykoterapimottagning AB
Stora badhusgatan 18
411 21 Göteborg

Närmsta hållplatser:
Stenpiren (Spårvagn 1 och 9, Buss 50 och 60)
Järntorget

072 981 21 66 072 981 21 66

Vill du boka tid? Kontakta oss via formuläret.