Sök

Depression/nedstämdhet

Har du tappat intresset för de aktiviteter i livet som tidigare upplevdes som viktiga eller kändes roliga? Har du tendenser att isolera dig, undvika eller skjuta upp saker? Har du svårt att sova? Sover för mycket? Gått upp i vikt eller känner dig orkeslös? Har du överdrivna skuldkänslor? Svårt att fatta beslut och oförmåga att ta initiativ? Eller känner dig tom, har pessimistiska tankar och en negativ självbild? Då kan du ha drabbats av en depression.

De flesta depressioner uppkommer i samband med att man drabbas av en svår förlust. Kan vara en nära anhörigs bortgång, en separation, att man blivit uppsagd från sitt arbete eller drabbats av sjukdom.  Nedstämdhet kan också orsakas av stress, brist på B12, järn eller sköldkörtelhormon.  Även biologisk sårbarhet utifrån ärftlighet kan vara ett annat skäl.

Du kan få hjälp

Beroende på allvarlighetsgraden i depressionen avgör vilken terapiform som är lämpligast