Sök

Paniksyndrom

Paniksyndrom innebär att du har en oro och rädsla för att du ska få oväntade panikattacker och framför allt konsekvenserna av en attack. Vanligtvis rädsla att tappa kontrollen, bli galen eller dö. Du börjar undvika en rad situationer som gör att din livskvalitet kraftigt sänks och du riskerar att bli ensam och isolerad. Undvikandet både vidmakthåller och förvärrar problemen. Ofta kan besvären leda till depression och beroendeproblematik.

Orsaker till paniksyndrom kan vara obehagliga eller traumatiska minnen. Även sömnbrist och långvarig stress kan bidra. En viss ärftlighet kan också bidra till att utveckla panikångest.

Du kan få hjälp

PDT och ST rekommenderas som lämpligaste terapiform för paniksyndrom.