Sök

Vad innebär kognitiv beteendeterapi (KBT)?
__

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som är inriktad på samspelet mellan tankar, känslor och beteende. Teorin hämtas från inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. 

Fokus i behandlingen ligger mer på här och nu än det som varit. I KBT tar vi reda på vilka tankeprocesser (föreställningar, förväntningar, attityder, värderingar och motiv) som styr ditt beteendemönster (vad du gör) och som vidmakthåller olika besvär. Men framförallt använder vi olika forskningsbaserade metoder som bryter negativa cirklar och tillsammans skapar vi nya, hälsosamma och gynnsamma tankesätt och verktyg i ditt liv.

Läs mer om andra behandlingar

Psykodynamisk terapi (PDT)

I PDT kartläggs dina tidigare erfarenheter som har betydelse för ditt  sätt att förstå, handla och reagera här och nu...

Schematerapi (ST)

ST integrerar flera psykologiska behandlingsmetoder och riktar sig till långdragen och komplex problematik där missanpassade kognitiva mönster etablerades i barndomen...

Parterapi

Det kan finnas många orsaker till att söka hjälp i sitt förhållande. Omställningar som sätter relationen på prov kan vara att få sitt första barn, olikheter i syn på uppfostran, skötseln av markservicen...