Vad innebär psykodynamisk terapi (PDT)?

Psykodynamisk Terapi PDT

Modern PDT hämtar både inspiration från psykoanalysen och objektrelationsskolan såväl som modern anknytningsteori, emotionsforskning och användandet av empati. I stora drag innebär det att människors handlingar styrs av både medvetna och omedvetna motiv/önskningar. I PDT kartläggs tidigare erfarenheter som har betydelse för individens sätt att förstå, handla och reagera här och nu. Vårt sätt att närma oss och relatera till andra i nuet har sin grund i våra tidiga anknytningsmönster till våra primära vårdnadshavare. Olösta konflikterkan ofta ligga till grund för de besvär man får och målet med terapin är att de bakomliggande konflikterna löses upp och besvären försvinner.

Beskrivning av tillvägagångssätt:

Vi lär känna dig och din livshistoria ordentligt
Vi arbetar både utifrån aktuell livssituation och tidigare erfarenheter
12 – 20 sessioner, eller längre
Behandlaren mindre styrande och mer utrymme för association
45-50 min per tillfälle, tätare intervall som en gång i veckan
Mer fokus på behandlingsrelationen
Utvärdering i slutet av behandlingen
Uppföljning (ca 1-3 månader efter behandlingen slut)