Vad innebär parterapi/familjerådgivning?

Det kan finnas många orsaker till att söka hjälp i sitt förhållande. Omställningar som sätter relationen på prov kan vara att få sitt första barn, olikheter i syn på uppfostran, skötseln av markservicen, hantering av ekonomi, otillfredsställda behov, gnistan har slocknat, obalans mellan parterna i livspusslet, tiden räcker inte till, olösta konflikter, otrohet, svartsjuka, bristande tillit, missförstånd och svårigheter att kommunicera och nå fram till varandra i vardagen. Listan kan göras lång. Det finns också medvetna och omedvetna föreställningar och förväntningar som påverkar förhållandet.

Men det finns hjälp att få. Parterapin/familjerådgivningen är influerad av imagoterapi som är en syntes av psykodynamisk, kognitiv, systemisk, kommunikationsteoretisk och objektsrelationspsykologi. Fokus är att skapa kontakt, trygghet och förtroende i relationen genom spegling, validering och empati.

Beskrivning av tillvägagångssätt:

Enas om definierade problem, målsättning och att båda parter accepterar behandlaren
Vi kartlägger bådas personliga bakgrund utifrån relationshistorik
Lär ut imagoprinciper i kommunikation
Hemuppgifter mellan sessionerna
6-8 samtal, kan vara färre eller mer beroende på problembild
1 ½ timme per tillfälle, var fjortonde dag
Utvärdering i slutet av behandlingen
Uppföljning (ca 1-3 månader efter behandlingen slut)

Katarina Landers är verksamhetschef på mottagningen. Hon är leg psykoterapeut sedan 1998, har grundutbildning som socionom (1991) och har lång yrkeserfarenhet av samtal och psykoterapi. Katarina har arbetat inom socialpsykiatrin, BUP och med ungdomar och deras familjer.Läs mer om Katarina Landers