Vad innebär kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Kognitiv Beteendeterapi KBT

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som är inriktad på samspelet mellan tankar, känslor och handling. Teorin hämtas från inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Fokus i behandlingen ligger mer på här och nu än det som varit. I KBT tar vi reda på vilka tankeprocesser (föreställningar, förväntningar, attityder, värderingar och motiv) som styr ditt beteendemönster (vad du gör) och som vidmakthåller olika besvär. Men framförallt använder vi olika forskningsbaserade metoder som bryter negativa cirklar och tillsammans skapar vi nya, hälsosamma och gynnsamma tankesätt och verktyg i ditt liv.

Beskrivning av tillvägagångssätt:

Vi lär känna dig och definierar en gemensam målbild (1-2 sessioner)
Vi arbetar lösningsorienterat och framåtriktat
Tidsbegränsad tid (5-15 sessioner)
Aktiv behandlare och klient med hemuppgifter mellan sessionerna
45-50 min per tillfälle, 1-4 gånger i månaden
Utvärdering i slutet av behandlingen
Uppföljning (ca 1-3 månader efter behandlingen slut)