Pris och betalningsvillkor

Privatperson: 1 175 kr per session

Par/familjeterapi: 1 750 kr per session (ca 1 ½ tim)

Företag: 1 475 kr exklusive moms per session.

 

Vid varje kommande månadsskifte skickas faktura ut som förfaller efter 20 dagar.

En del försäkringsbolag tillhandahåller krishantering/kristerapi hos legitimerad terapeut/psykolog som ett tillägg till hemförsäkringen.