Katarina Landers

Katarina Landers är verksamhetschef på mottagningen. Hon är legitimerad psykoterapeut sedan 1998, har grundutbildning som socionom (1991) och har lång yrkeserfarenhet av samtal och psykoterapi. Parallellt med studierna till legitimerad psykoterapeut 1998, startade Katarina eget företag 1997 med inriktning på psykoterapi för privatpersoner och organisationsutveckling mot privata näringslivet. Innan det, efter socionomexamen 1991, arbetade Katarina de första yrkesverksamma åren med vuxna inom socialpsykiatrin, BUP och med ungdomar och deras familjer.

Läs mer om hur Katarina arbetar med personbedömning, chefscoaching, karriärutveckling med mera på www.landersinsiktutveckling.se

Katarina har erfarenhet av och arbetar med både individer, par och familjer. Katarina arbetar både med kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi utifrån den sökandes behov, situation och vilken behandling som är mest lämplig.

Det som kännetecknar Katarina är hennes engagemang, empati, kunskap och lösningsfokuserade arbetssätt som får rätt saker att hända i människors liv.

Vad innebär legitimerad psykoterapeut?

För att komma in på utbildning till leg.psykoterapeut krävs grundutbildning som socionom, läkare, sjuksköterska, präst eller psykolog och en basutbildning i psykoterapi (steg 1) egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete med klienter under handledning i minst två år. När dessa krav är uppfyllda läser man påbyggnadsutbildning mot leg.psykoterapeut på halvtid under tre år. Socialstyrelsen utfärdar därefter legitimation.

Legitimationen garanterar kunskap och kompetens för ett seriöst utövande av yrket samt tystnadsplikt. Som legitimerad psykolog eller psykoterapeut godkänts man för att bedriva psykoterapi av socialstyrelsen och står därmed under socialstyrelsens tillsyn. Detta innebär en viktig garanti för att vi som behandlare har rätt kunskapsnivå och kvalifikationer för att arbeta med psykologisk behandling. Detta innebär också att vi har lagstiftade skyldigheter som journalföringsplikt och skyldighet att rapportera skador och skaderisker gentemot dem vi behandlar. Läs mer om legitimationen på socialstyrelsens hemsida.