Tvångssyndrom

Tvångssyndrom utgörs av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Tvångstankar är envist återkommande och påträngande föreställningar, ofta med inslag av katastrofer av något slag. Innehållet i dessa tankar kan naturligtvis variera mycket mellan olika individer, men några vanliga teman är en stark rädsla för att man ska göra något fel som leder till allvarliga konsekvenser eller att man på något sätt ska skada sig själv eller andra. Den drabbade är oftast medveten om att tankarna är irrationella men kan trots detta inte bli fri ifrån dem, vilket kan upplevas som mycket skrämmande.

Tvångshandlingar yttrar sig som ritualer och har som funktion att neutralisera oönskade tvångstankar som tränger sig på. Den som har tvångssyndrom inser med förnuftet att tankarna är orimliga och att tvångshandlingarna är irrationella, men att inte utföra dem upplevs som mycket ångestfyllt. Den som är drabbad upplever ofta starka skamkänslor och försöker därför ofta dölja sitt problem. Några vanliga tvångsbeteenden kan vara att tvätta sig i flera timmar, att gång på gång kontrollera att spisen är avstängd innan man kan lämna hemmet, eller att man måste utföra olika saker ett visst antal gånger. Man kan uttrycka det som att man ”fastnar” i ett upprepande beteende som inte går att avbryta förrän den ”rätta känslan” infunnit sig. Vanligt är också att man undviker vissa föremål eller platser. I svåra fall kan tvångstankar och tvångsbeteenden uppta en så stor del av den drabbades tid att det blir omöjligt att leva ett normalt liv. Man räknar i dag med att ca 2,5 % av befolkningen lider av tvångssyndrom och av dessa har en majoritet på ca 80 % både tvångstankar och tvångshandlingar. Tyvärr är det fortfarande väldigt få som väljer att söka hjälp för sina problem, oftast på grund av starka skamkänslor. 75-80 % av de som genomgår KBT-behandling blir förbättrade eller helt av med sina problem.