Panikattacker/paniksyndrom

En panikattack kan beskrivas som en plötsligt uppblommande kraftig ångest som yttrar sig i fysiska symtom som t.ex. hjärtklappning, yrsel, illamående, svettningar, vallningar och stickningar i tår och fingrar. Ofta upplever man också känslor av overklighet. Rädslan för vad som ska hända är stark och det är vanligt att man tror att man ska drabbas av en hjärtattack, kvävas, helt tappa kontrollen eller bli galen. Man vill till varje pris fly bort från situationen till någon plats som upplevs som tryggare för att på så sätt återfå kontrollen igen.

Den rädsla man kan uppleva under en panikattack är så stark att det är vanligt att man kan minnas exakt var och när den första attacken ägde rum även många år senare. Rädslan för att drabbas leder till att man blir överdrivet vaksam på sina egna kroppsliga sensationer. Naturliga kroppsliga sensationer som hjärtklappning av fysisk aktivitet, yrsel av att åka karusell med barnen eller nedsatt förmåga att få luft p.g.a. en vanlig förkylning katastroftolkas. Panikångest är i de flesta fall inte ett fysiskt sjukdomstillstånd utan ett symtom på att något behöver förändras i livssituationen. Ångesten är alltså signalen som säger att vi måste ta reda på vad som är fel och göra något åt det. Vanligt är också att panikattacker/paniksyndrom uppträder i samband med långvarig stress. Rädslan att på nytt drabbas av en panikattack leder ofta till att man i större eller mindre utsträckning undviker att vistas på platser eller att befinna sig i situationer som det kan vara svårt att snabbt fly ifrån om det skulle behövas. Att riskera att få panikångest inför andra människor är ofta något man är mycket rädd för.

Vanliga situationer och aktiviteter som ofta undviks är fysisk aktivitet, att gå och handla, att åka olika attraktioner på nöjesfält, att åka hiss, att sitta i mitten på en biograf eller teater och att åka buss eller tåg i rusningstrafik. I riktigt svåra fall kan det även bli så att den drabbade till slut blir isolerad i sitt hem eller i sin absoluta närmiljö. 10 % får någon gång under sitt liv en eller flera panikattacker.