Depression/nedstämdhet

De flesta depressioner uppkommer i samband med att man drabbas av en svår förlust. Det kan t.ex. vara en nära anhörigs dödsfall, en separation, att man blivit uppsagd från sitt arbete eller drabbats av sjukdom. Den som är deprimerad eller nedstämd upplever ofta känslor av sorg, håglöshet, koncentrationssvårigheter och att livet mist sin mening. Det är också vanligt att man blir överdrivet självkritisk, får svårt för att fatta beslut, får sömnproblem, tappar aptiten eller äter överdrivet mycket. Andra vanliga inslag är att man kan få olika typer av kroppsliga symptom.

Man tappar intresset för de aktiviteter i livet som tidigare upplevdes som viktiga eller kändes roliga. För att den sänkta sinnesstämningen ska vara tecken på depression krävs att besvären har pågått under en längre tid och att de medfört svårigheter att fungera i vardagen.

Man räknar i dag med att ungefär var femte person någon gång under livet kommer att drabbas av depression och det är vanligare bland kvinnor än bland män. Ibland kan det behövas antidepressiv medicinering parallellt med psykologisk behandling.