Besvärsbeskrivningar

 • LÅG SJÄLVKÄNSLA
  • svårt att vara ensam, duger inte, överdrivet behov av att vara omtyckt
 • LIVSKRISER
  • bilda par och familj, ålderskriser, utbildning och arbete, sjukdom
 • RELATIONSPROBLEM
  • konflikter, samarbetssvårigheter, tillitsproblem, kontroll och svartsjuka
 • TVÅNGSSYNDROM
  • ihållande tvångstankar som ger ångest och/eller tvångshandlingar för att minimera ångest