Search

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom utgörs av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Om du lider av tvångstankar som ständigt återkommer med påträngande inslag som exempelvis att skada dig själv eller andra, eller andra skambelagda tankar inom våld, sexualitet och religion. Du är medveten om att tankarna är irrationella, men blir inte bli fri ifrån dem och dessa kan ge dig stark ångest. 

Vissa tar till olika typer av tvångshandlingar/ritualer för att bli av med eller neutralisera de oönskade tankarna. Du kan fastna i ett upprepande mönster av beteenden som du inte kan avbryta förrän den ”rätta känslan” infunnit sig, vilket kan styr din vardag och sänker din livskvalitet.

Forskningen har ännu inte helt klarlagt vad som orsakar OCD, men genetik påverkar. Uppväxtmiljön och livshändelser kan aktivera tillståndet. En livskris eller stor omställning kan också bidra till att OCD utvecklas. 

Du kan få hjälp

KBT rekommenderas som lämpligaste terapiform för  tvångssyndrom.