Search

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

PTSD uppkommer ofta som ett resultat av att du upplevt ett allvarligt trauma som exempelvis dödshot, naturkatastrofer, rån, våld, sexuella övergrepp, missfall, fosterdöd och cancerbesked. Sårbarheten för att utveckla PTSD efter ett trauma varierar mellan olika människor. Symtomen kännetecknas av stark ångest och en hög stressnivå som inte går över. Besvären uppkommer ofta några veckor efter händelsen, men det kan även ta längre tid. 

De mest framträdande symtomen kan vara överdriven vaksamhet, undvikande beteende eller uppstå som påträngande minnen. PTSD kan även visa sig i återkommande mardrömmar. Det kan också visa sig genom att du är känslomässigt avskärmad, har koncentrationssvårigheter, sömnproblem, huvudvärk och övriga somatiska besvär. Vad som ökar risken för PTSD är traumats svårighetsgrad, din upplevelse av hot, personlig sårbarhet, brist på stöd från omgivningen och dysfunktionell hantering av traumat i nuvarande livssituation eller i din dåvarande bakgrundsmiljö.

Du kan få hjälp

PDT och ST rekommenderas som lämpligaste terapiform för  posttraumatiskt stressyndrom.