Search

Vad innebär parterapi?
__

Det kan finnas många orsaker till att söka hjälp i sitt förhållande. Omställningar som sätter relationen på prov kan vara att få sitt första barn, olikheter i syn på uppfostran, skötseln av markservicen, hantering av ekonomi, otillfredsställda behov, gnistan har slocknat, obalans mellan parterna i livspusslet, tiden räcker inte till, olösta konflikter, otrohet, svartsjuka, bristande tillit, missförstånd och svårigheter att kommunicera och nå fram till varandra i vardagen. 

Parterapin är influerad av imagoterapi och IBCT (Integrative Behaviour Couples Therapy) . Fokus är att skapa kontakt, trygghet och förtroende i relationen genom spegling, validering och empati.

Läs mer om andra behandlingar

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som är inriktad på samspelet mellan tankar, känslor och beteende...

Psykodynamisk terapi (PDT)

I PDT kartläggs dina tidigare erfarenheter som har betydelse för ditt  sätt att förstå, handla och reagera här och nu...

Schematerapi (ST)

ST integrerar flera psykologiska behandlingsmetoder och riktar sig till långdragen och komplex problematik där missanpassade kognitiva mönster etablerades i barndomen...