Search

Låg självkänsla

Låg självkänsla kan yttra sig på många olika sätt. Hos vissa kan det vara svårt att uttrycka tankar, känslor och behov i relationer. Hos andra att man måste prestera för att duga, eller överanpassa sig för att bli omtyckt och därmed ha svårt att sätta gränser. En del utvecklar perfektionism för att duga inför sig själv och andra. ”Du är inte riktigt okej som du är” genomsyrar självbilden, vilket kan medföra att du känner otrygghet i nära relationer, har en rädsla att bli övergiven, blir överdrivet svartsjuk eller kontrollerande, eller suktar efter ständig bekräftelse. Det gemensamma hos de flesta med låg självkänsla är hög självkritik.

Hur uppstår låg självkänsla? Oftast i vår barndom, antingen i vår ursprungsfamilj eller i skolan.  Som du blivit behandlad behandlar du dig själv och blir en grundregel som du lever efter.

Du kan få hjälp

PDT och ST rekommenderas som lämpligaste terapiform för låg självkänsla.