Search

Hälsoångest

Hälsoångest innebär en stark oro över att du är allvarligt sjuk, eller kan drabbas av en allvarlig sjukdom. Vanliga besvär som huvudvärk eller magont kan då tolkas som tecken på cancer eller andra allvarliga sjukdomar. Trots att du går till vårdcentralen och gör olika undersökningar vars resultat visar att du är frisk, övertygas du inte. Eller så hittar du nya besvär som du oroar dig över. Vardagen kan också innebära att du undviker människor, platser eller vissa aktiviteter av rädsla för att bli smittad och sjuk. 

Du kan också ägna mycket tid åt att söka information om sjukdomar. Förklaringar till dessa besvär kan vara att du är uppvuxen i en familj med överdriven oro för hälsa och sjukdomar, och det blivit ett inlärt beteende hos dig. Om du som barn varit allvarligt sjuk eller en närstående kan också bidra till hälsoångest i vuxen ålder.

Du kan få hjälp

KBT rekommenderas som lämpligaste terapiform för hälsoångest.

KBT rekommenderas som lämpligaste terapi inriktning för hälsoångest