Search

Generaliserat ångestsyndrom

GAD kan beskrivas som att lida av ständig, överdriven oro och ängslan över vardagliga saker som ekonomi, hälsa, arbetsliv, familj eller vänner. Man oroar sig ständigt för något och ångesten brukar beskrivas som ett inre molande/gnag större delen av tiden. Man har ett medvetet fokus på eventuella framtida hot, ofta kombinerat med en känsla av att själva oron hjälper till att vara förberedd för eventuella hot.

Ångesten står inte i proportion till hur sannolikt det är att det man är rädd för verkligen ska inträffa.  Sällan resulterar tankemönstren inte i någon lösning. Obehaget kan upplevas som starkt, svår att kontrollera och medför en hög stressnivå, ofta med mer eller mindre uttalade utmattningskänslor och spänningar i kroppen.

Du kan få hjälp

PDT och ST rekommenderas som lämpligaste terapiform för generealiserat ångestsyndrom.