Search

Lider du av något av följande besvär?

Social fobi
Social ångest innebär att du är rädd för att hamna i situationer med andra där du riskerar att bli utsatt för människors uppmärksamhet, bli granskad, eller göra bort dig eller tappa kontrollen när andra ser på.
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Är idag den vanligaste bakomliggande psykologiska orsaken hos personer som söker vård för typiska fysiska stressrelaterade besvär som exempelvis mag-tarmproblem, ryggbesvär och kronisk huvudvärk.
Paniksyndrom
Paniksyndrom innebär att du har en oro och rädsla för att du ska få oväntade panikattacker och framför allt konsekvenserna av en attack.
Hälsoångest
Hälsoångest innebär en stark oro över att du är allvarligt sjuk, eller kan drabbas av en allvarlig sjukdom.
Posttraumatiskt stressyndrom (PSTD)
PTSD uppkommer ofta som ett resultat av att du upplevt ett allvarligt trauma som exempelvis dödshot, naturkatastrofer, rån, våld, sexuella övergrepp, missfall, fosterdöd och cancerbesked.
Tvångssyndrom (OCD)
Tvångssyndrom utgörs av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Om du lider av tvångstankar som ständigt återkommer med påträngande inslag som exempelvis att skada dig själv eller andra, eller andra skambelagda tankar inom våld, sexualitet och religion.
Låg självkänsla
Låg självkänsla kan yttra sig på många olika sätt. Hos vissa kan det vara svårt att uttrycka tankar, känslor och behov i relationer.
Depression/nedstämdhet
Har du tappat intresset för de aktiviteter i livet som tidigare upplevdes som viktiga eller kändes roliga? Har du tendenser att isolera dig, undvika eller skjuta upp saker? Har du svårt att sova? Sover för mycket? Gått upp i vikt eller känner dig orkeslös?
Relationsproblem
Vanliga problem i viktiga relationer är oförmåga att kommunicera öppet, empatiskt och konstruktivt. Andra problem kan vara att förstå varandras olika personligheter, drivkrafter och perspektiv.