Search

Mottagningen erbjuder

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som är inriktad på samspelet mellan tankar, känslor och beteende...

Psykodynamisk terapi (PDT)

I PDT kartläggs dina tidigare erfarenheter som har betydelse för ditt  sätt att förstå, handla och reagera här och nu...

Schematerapi (ST)

ST integrerar flera psykologiska behandlingsmetoder och riktar sig till långdragen och komplex problematik där missanpassade kognitiva mönster etablerades i barndomen...

Parterapi

Det kan finnas många orsaker till att söka hjälp i sitt förhållande. Omställningar som sätter relationen på prov kan vara att få sitt första barn, olikheter i syn på uppfostran, skötseln av markservicen...